O Instytucie

MEF_1.jpg

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, profesor zwyczajny

zdjecie_BSchmidt.jpg
Z-ca dyrektora: dr inż. Beata Schmidt

 
Instytut Polimerów powstał w 1991 roku w wyniku wyodrębnienia się z Instytutu Technologii Chemicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Obecnie, w skład Instytutu wchodzą dwa zakłady: Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Kowalczyka i Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów, kierowany przez prof. dr hab. inż. Mirosławę El Fray.

 
Nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów (I i II stopnia): Technologia chemiczna, Chemia oraz Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Ponadto bierzemy udział w kształceniu uczestników studiów doktoranckich z zakresu technologii chemicznej.

 
W ramach wymienionych wyżej kierunków studiów kształcenie odbywa się na następujących specjalnościach:

  • Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów (TCh)
  • Biopolimery i biomateriały (TCh)
  • Mikro- i nanotechnologie materiałów polimerowych (TCh)
  • Przyjazne dla środowiska technologie polimerowe (TCh)
  • Polimerowe Bio- i Nanomateriały (NanoT)