TransCond

TransCond zobacz film dotyczący projektu

                                                     

 

 

Opracowanie materiałów zastępujących konwencjonalne organiczne powłokotwórcze rozpuszczalnikowe kompozycje z napełniaczami metalicznymi, z przeznaczeniem na rynkowe powłoki przewodzące

 

        Celem projektu jest selekcja oraz modyfikacja grafenów i nanorurek węglowych pod kątem ich wykorzystania w powłokach o różnym stopniu przewodnictwa elektrycznego i/lub wysokiej transparentności. Po wytypowaniu odpowiednich nanonapełniaczy węglowych będą komponowane powłoki na bazie żywic akrylowych, epoksydowych i poliuretanów. Technologia wytwarzania powłok modyfikowanych nanonapełniaczami węglowymi będzie skomercjalizowana w firmach partnerskich projektu.

 

Termin realizacji projektu: 01.11.2011 - 31.10.2013

Całkowity budżet projektu: 1 130 483 EUR

Fundusze dla jednostki z UE: 317 500 EUR

Fundusze dla jednostki z MNiSW: 91 314 PLN

Liczba partnerów: 5

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj