UV-LED

                                                                                  

 

Materiały powłokowe sieciowane wysokoefektywnymi fotoinicjatorami kationowymi z zastosowaniem techniki UV-LED

 

Projekt „Materiały powłokowe sieciowane wysokoefektywnymi fotoinicjatorami kationowymi z zastosowaniem techniki UV-LED” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider w latach 2013-2015 (projekt LIDER/16/181/L-3/11/NCBR/2012).

 

    Celem projektu na opracowanie technologii wytwarzania bezrozpuszczalnikowych bezbarwnych lakierów poliakrylanowo-epoksydowych sieciowanych promieniowaniem UV (w tym emitowanym przez diody LED) z użyciem nowych fotoinicjatorów kationowych. Wspomniane kompozycje lakierowe przeznaczone będą do ochronno-dekoracyjnego pokrywania podłoży stalowych, elementów z tworzyw sztucznych (w celu nadania im twardości, odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych przy zachowaniu transparentności) oraz drewna i materiałów drewnopodobnych (zastosowanie przy produkcji podłóg, mebli, stolarki otworowej i płyt MDF).

 

Termin realizacji projektu: 01.2013 – 12.2015

Całkowity budżet projektu: 828 000 PLN

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kowalczyk