Informacje

Zmiana struktury organizacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 03.12.2019 17:50

W związku z wprowadzaniem Ustawy 2.0 i zmianami organizacyjnymi na Uczelni, w tym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, na mocy Zarządzenia Rektora nr 77 z dnia 14 października 2019 r., została utworzona Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów. Cześć pracowników byłego Instytutu Polimerów weszła w skład Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych.