Karboksymetyloskrobia

                                                            

 

„Karboksymetyloskrobia: technologia otrzymywania,
charakterystyka fizykochemiczna i badania nad stosowaniem”

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

N 508621240

 

Celem projektu jest opracowanie podstaw procesu technologicznego otrzymywania soli sodowej karboksymetyloskrobi (CMS) o wysokim stopniu podstawienia ok. 1,0 oraz produktów użytkowych z jej udziałem, takich jak: a) materiały dla gospodarki wodno-ściekowej (flokulanty, sorbenty kationów metali wielowartościowych), b) zagęstniki
i substancje regulujące właściwości reologiczne zawiesin wodnych, w tym dyspersje nanonapełniaczy glinokrzemianowych, c) hydrożele powłokotwórcze i filmy, w tym do otoczkowania substancji bioaktywnych (nawozów sztucznych, pestycydów).

Zaplanowana do opracowania technologia modyfikacji skrobi poprzez eteryfikację kwasem monochlorooctowym i/lub jego pochodnymi pozwoli na otrzymywanie karboksymetylowej pochodnej skrobi tańszej od dostępnej na rynku karboksymetylocelulozy (CMC).

Produkcja CMS wg projektu jest też bardziej przyjazna dla środowiska niż wytwarzanie CMC z uwagi na: (i) łatwość pozyskiwania surowca skrobiowego w porównaniu z celulozą, oszczędność energii podczas suszenia produktu, możliwość usuwania produktów ubocznych, (ii) prowadzenie procesu w zawiesinie bez potrzeby operowania trudnymi i kosztownymi procesami mieszania układów o wysokiej lepkości, (iii) zachowanie granularnej struktury ziarna produktu.

 

 

Okres realizacji projektu: 04.2011 – 11.2013

 

Budżet projektu: 255 800zł

Jednostka realizująca: Instytut Polimerów, WTiICh, ZUT w Szczecinie

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj